Защо да стана член?

Търговията със смазочни продукти е един от най-конкурентните и динамични браншове в България. В същото време държавните изисквания и регулации към търговците се увеличават и усложняват в следните направления:

 • Акцизна процедура по Закона за акцизите и данъчните складове
 • Внос на смазочни продукти
 • Ангажименти за събиране на отработени масла по Закона за управление на отпадъците
 • Ангажименти по оползотворяване на опаковките от смазочни продукти по Закона за управление на отпадъците
 • Фискални изисквания
 • Запаси за извънредни ситуации по Закона за държавния резерв и военновременни запаси

Станете член на Асоциацията на вносителите на смазочни продукти в България, за да можем заедно да постигнем:

 • Справедлива и предвидима пазарна среда
 • Еднакво приложение на законодателството по отношение на всички фирми от бранша
 • Честна и лоялна конкуренция
 • Намаляване на административната тежест
 • Получаване на навременна и достоверна информация
 • Активно взаимодействие с държавните институции за решаване на проблемите на бранша и подобряване на диалога бизнес – държава
 • Стандартизация на продукти и процеси